ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

zabek

U osób z niepełnosprawnością występują większe potrzeby lecznicze w porównaniu z osobami zdrowymi. Zauważalna jest większa frekwencja wad zębowo- twarzowych, upośledzenie funkcji jamy ustnej oraz gorsza higiena.
Zły stan zdrowia u osób niepełnosprawnych może wynikać z różnych przyczyn m.in. architektonicznych, transportowych, ekonomicznych, informacyjnych czy porozumiewania się. Niewystarczający poziom edukacji prozdrowotnej skutkuje małą świadomością rodziców i opiekunów, którzy skupiają się głównie na chorobie ogólnoustrojowej. U osób niepełnosprawnych często występują problemy manualne, albo intelektualne, które uniemożliwiają wykonywanie prawidłowo codziennych zabiegów higienicznych.

Pojawia się wiele bariery w postaci braku wiedzy personelu medycznego w zakresie leczenia osób o obniżonej sprawności, niechęć lekarzy, nie przystosowanie gabinetów stomatologicznych do leczenia takich osób. Lekarze różnych specjalności nie dostrzegają związku pomiędzy stanem jamy ustnej oraz niepełnosprawnością.
Działania profilaktyczne powinny obejmować dokładne wykonywanie codziennych zabiegów higienicznych w domu oraz systematyczne kontrole w gabinecie stomatologicznym. Ważne jest stosowanie odpowiednich preparatów leczniczych, dobranych na odpowiednim poziomie, w czym dużą rolę powinni odgrywać lekarze oraz higienistki dentystyczne.
Istotne jest ustalenie planu leczenia i przeprowadzenie działań terapeutycznych uwzględniając adaptacje dziecka do warunków gabinetu stomatologicznego, zapoznanie się z personelem oraz dokonanie wyczerpującego wywiadu na temat zdrowia dziecka. Lekarze powinni wykonać szczegółowe badania jamy ustnej, uzyskać informację od lekarza rodzinnego lub innych specjalistów, aby odpowiednio przygotować historię choroby.
Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną lub sensoryczną powinny przejść badanie oceniające stopień zagrożenia chorobami jamy ustnej, co w konsekwencji zakwalifikuje je do określonych grup ryzyka, gdzie zostaną objęte odpowiednimi działaniami zapobiegawczymi.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com