ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

wykrzyknik

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach realizuje projekt "Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych". Liderem powyższego projektu jest Powiat Będziński a partnerami: Miasto Będzin, Miasto Wojkowice, Miasto Sławków i Gmina Bobrowniki. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Realizację projektu rozpoczęto w styczniu 2016 r. natomiast końcowy etap planuje się na grudzień 2017 r. Założeniem projektu są kompleksowe działania na rzecz osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji, które powinny prowadzić do integracji społecznej oraz zwiększenia zdolności do zatrudnienia.
Do tej pory w ramach projektu zrealizowano następujące działania:
1. uczestnicy projektu stale spotykają się ze specjalistą ds. rodziny,
2. jest prowadzone indywidualne poradnictwo specjalistyczne przez trenera pracy,
3. zrealizowano treningi kompetencji i umiejętności społecznych (2 edycje) zawierające następujący zakres przedmiotowy:
- sesję wprowadzającą i integrację uczestników
- autorefleksję - przyglądanie się własnym emocjom w kontaktach z innymi,
- samoocenę i motywację
- metody i narzędzia pozytywnej autoprezentacji, trening umiejętności negocjacyjnych w relacjach z pracodawcą,
- asertywność w relacjach interpersonalnych (reagowanie na krytykę i zastrzeżenia, umiejętność odmawiania, wydawania poleceń, stawianie granic i egzekwowanie wymagań, umiejętność wyrażania opinii).
4. uczestnicy wraz ze swoim najbliższym otoczeniem wzięli udział w 3-dniowych wyjazdowych warsztatach rodzicielskich w Korbielowie (druga edycja będzie realizowana w sierpniu br.). Warsztaty obejmowały tematykę:
- postawy rodzicielskie i ich wpływ na relacje z dzieckiem,
- czym są granice, dlaczego ich potrzebujemy i jak je ustalić,
- kary i nagrody w wychowaniu dziecka,
- zachęcanie dziecka do współpracy,
- rozwiązywanie problemów i konfliktów,
- zachęcanie do samodzielności,
- złość rodzica i dziecka - jak reagować,
- budowanie poczucia wartości dziecka,
5. dwóch uczestników projektu nabyło kwalifikacje poprzez udział w kursie operator wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej,
6. dwie uczestniczki natomiast podniosły swoje kompetencje poprzez wzięcie udziału w kursie pomocy kuchennej.


W najbliższym czasie planuje się dla uczestników projektu organizację:
1. wyjazdowych warsztatów aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym połączonych z warsztatami komunikacji interpersonalnej,
2. stacjonarnych treningów o tematyce związanej z przemocą w rodzinie oraz z profilaktyką uzależnień.

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com