ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

wykrzyknik

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach realizuje projekt „CHCIEĆ TO MÓC – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, które chcą podnieść swoje kompetencje społeczne warunkujące między innymi aktywność na rynku pracy i rynku edukacyjnym, skuteczność samodzielnych działań w poszukiwania pracy, a także lepsze radzenie sobie ze stresem i problemami dnia codziennego.


W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w treningach kompetencji i umiejętności społecznych, które odbywały się od 4 czerwca, a w nowo otwartym rogoźnickim amfiteatrze od 16 sierpnia do 30 września br. we czwartki i piątki (16 spotkań).
Uczestnicy projektu – klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach podejmując działania dążą do podniesienia swoich kompetencji społecznych i zawodowych, które są głównym celem treningów. Podczas zajęć odbiorcy poszukują różnych rozwiązań zapewniających im rozwijanie własnych zainteresowań. Uczą się organizować swój wolny czas w miejscach publicznych. Dodatkowo nabywają umiejętności związanych z kulturalnym zachowaniem się, inicjowaniem i podejmowaniem rozmów, zasadami savoir – vivre. Niezależnie od kierunku, w jakim rozwijają się braki umiejętności społecznych, prowadzą one do jednego - do wykluczenia z grupy społecznej. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio wcześnie rozpocząć korektę niewłaściwych zachowań, naukę i utrwalanie pożądanych społecznie umiejętności. Uczestnicy treningów umiejętności społecznych są nakierowywani na poznawanie celu i sensu zachowań ludzkich. W trakcie zajęć ćwiczone są takie umiejętności jak np.: percepcja społeczna, wchodzenie w role społeczne, analiza i reakcja w sytuacjach społecznych, koncentracja, komunikacja werbalna i niewerbalna.
Uczestnicy mają możliwość wykorzystania umiejętności zdobytych podczas treningów w swoim życiu i zainspirowania do dalszego działania, jakim jest zmiana siebie i swojego dotychczasowego życia.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com