ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

caritas
Caritas Diecezji Sosnowieckiej informuje, że żywność dla mieszkańców Gminy Bobrowniki w ramach programu PO PŻ 2014 — 2020 Podprogram 2018, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, co od 1 października 2018 roku wynosi odpowiednio: 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 PLN dla osoby w rodzinie będzie dystrybuowana od poniedziałku 12 listopada 2018 roku w:

Schronisku dla Bezdomnych w Będzinie Łagiszy, ul. Energetyczna 10; tel. 32 266 21 94; we wtorki i środy od 9.00 do 12.00 oraz w czwartki od 15.00 do 18.00

Chcielibyśmy takie, poinformować o opóźnieniu w realizacji zadania PO PŻ Podprogram 2018 o jeden miesiąc z powodu braku dostaw żywności do magazynów OPO w całej Polsce. Opóźnienie nie wynika w żadnym stopniu z winy Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ale w kolejnych miesiącach będzie realizowane zgodnie z wytycznymi IZ (MRPiPS), tj. do 30 czerwca 2019 roku wszyscy odbiorcy programu otrzymają żywność. Caritas ze swojej strony zobowiązuje się do zrealizowania zadania w krótszym okresie, jednocześnie wydłużając w listopadzie i grudniu godziny otwarcia oraz wyznaczyliśmy dodatkowy dzień do odbioru żywności przez mieszkańców gminy Bobrowniki.

Skierowanie

Zestaw roczny

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com