ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

 

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego, które wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł ( 220 % wynosi  1 707,20 zł)

  • dla osoby w rodzinie 600 zł  ( 220% wynosi 1 320,00 zł)

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie do pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach z siedzibą w Dobieszowicach. Ul. Kościuszki 25c
w celu otrzymania skierowania
.

Wydawanie skierowań w ramach Podprogramu 2021 rozpocznie się 01.04.2022 r.
w godz. od 8,00 do 12,00 oraz w
każdy piątek od 8,00 do 12,00

Punkt wydawania żywności znajduje się przy Schronisku Caritas w Będzinie - Łagiszy przy ul. Energetycznej 10 .Wydawanie żywności odbywać się będzie w następujących dniach:

Wtorek od godz. 9,00 do 12,00, Czwartek 15,00-17,00

Należy zabrać ze sobą skierowanie oraz dowód tożsamości.

Uprawniony do pomocy : Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest również obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i został wpisany do rejestru PESEL.

Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.

Obywatel Ukrainy może zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach w celu otrzymania skierowania po odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) pod wskazanym adresem tj.: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach z siedzibą w Dobieszowicach ul. Kościuszki 25 c .Wydawanie skierowań
w ramach Podprogramu 2021 rozpocznie się
01.04.2022 r. w godz. od 8,00 do 12,00 oraz
w
każdy piątek od 8,00 do 12,00

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com