ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

wykrzyknik

W dniu 30 kwietnia 2014 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw, pozycja 567 Ustawę  z dnia 4 kwietnia 2014 r.  o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Zasiłek dla opiekuna w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej: ZASIŁEK DLA OPIEKUNA – NOWE ŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ

wykrzyknik

W dniu 30 kwietnia 2014  opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2014r., pozycja 559  ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 Zmianie ulega wysokość  świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650) to jest świadczenia przysługującego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Czytaj więcej: Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych

wykrzyknik

Do końca 2013 roku obowiązywał program dożywiania przyjęty na lata 2006 -2013 na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "- Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn.zm.
Kolejny wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.

Czytaj więcej: INFORMACJA - Dożywianie

EFS z podpisem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach rozpoczął kolejną edycję projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-2015.
Realizacją projektu zostanie objętych 14 uczestników w tym 5 w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Na tę okoliczność w dniu 16 kwietnia 2014 roku w Dworku w Dobieszowicach odbyło się spotkanie informacyjno-integracyjne z uczestnikami projektu.

Czytaj więcej: Ruszyła kolejna edycja projektu

min uniw 3wSerdecznie zapraszamy na kolejny wykład studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który odbędzie się  w dniu 23 kwietnia br godz.16 w "Sołtysówce" w Rogoźniku.

Czytaj więcej: Z DACHU EUROPY - WYPRAWA NA MONT BLANC

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com