ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

logo300

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że można składać wnioski w ramach rządowego programu “Dobry start”:
1. od 1 lipca 2019 r. w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) 
2. od 1 sierpnia 2019 r. w przypadku wniosków składanych w formie tradycyjnej (osobiście lub listownie) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dobieszowice, ul. Kościuszki 25c, pok 2

 

 

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE !!!

500 plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 +

 

 

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE !!!


500 plusOd 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie, matka albo ojciec, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca), opiekun faktyczny dziecka, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego), albo opiekun prawny dziecka, albo dyrektor domu pomocy społecznej (w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej) musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. 

Czytaj więcej: Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca

wykrzyknikW dniu 12 czerwca 2019 r.

w związku z utrzymującymi się upałami Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach jest czynny

do godziny 13:00

wykrzyknik
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie informuje o realizacji projektu pn. „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej: Bezpłatne wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com