ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

 

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

- edycja 2023

DOFINANSOWANIE

37 300,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

37 300,00 złOgłoszenie naboru uczestników do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem .

Program realizowany będzie od 14.03.2022 r. do 31.12.2023 r.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia  przy wykonywaniu  czynności dnia codziennego, poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia oraz uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: załatwianiu spraw urzędowych,  wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc, a w przypadku dzieci zaprowadzaniu ich do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Nabór prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach. Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością ze wsparcia asystenta jest złożenie karty zgłoszeniowej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Dokumenty:

WZÓR NR 1 - Zalacznik-nr-8 Programu asystent 2022 KARTA ZGŁOSZENIA

WZÓR NR 2 - Zalacznik-nr-9-do-programu 2022

WZÓR NR 3 - Zalacznik-nr-10-do-programu 2022

WZÓR NR 4 - Protokół przyjęcia zgłoszenia ustnego dot. wskazania asystenta do wykonywania usługi

WZÓR NR 5 - PROTOKÓŁ KONTROLNY - 2022

WZÓR NR 6 - Zalacznik-nr-11- 2022

WZÓR NR 7 - Oświadczenie osoby niepełnosprawnej dt. odpowiedniego przygotowania osoby wskazanej do realizacji usługi asystenta

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com