ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Dom Dziecka w Sarnowie  32/ 267-21-46 
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy OPS w Bobrownikach 32/ 287-78-63
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Gminy w Bobrownikach 32/ 287-78-83
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie 32/ 267-81-08
Urząd Gminy w Bobrownikach– Zarządzanie Kryzysowe 32/ 287-78-83 w.35
Kurator Sądowy Sąd Rejonowy w Będzinie 32/ 368-81-03
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie 32/ 267-30-03
Pogotowie Ratunkowe 32/ 267-36-10 lub 999
Ogólnopolski Numer Ratunkowy 112
Policja – Komisariat Policji w Wojkowicach 32/ 269-17-10 lub 997
Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Będzinie 32/ 267-50-31 lub 998
Starostwo Powiatowe Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowegow Będzinie 32/ 368-07-38
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Będzinie 32/ 267-36-57
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie 32/ 267-44-18
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com