ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

 

ue 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach realizuje projekt „Chcieć to móc – razem możemy więcej”
Projekt „Chcieć to móc – razem możemy więcej” skierowany jest do 30 mieszkańców gminy Bobrowniki – osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, poszukujących pracy oraz nieaktywnych zawodowo. Projekt zakłada podejmowanie kompleksowych działań aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, skierowanych do osób korzystających z pomocy społecznej. Będzie realizowany w okresie od 01.01.2018r. do 31.03.2021r. Działania projektowe będą skoncentrowane na terenie gminy Bobrowniki.
Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności jego uczestników, tj. osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących w gminie Bobrowniki do zatrudnienia poprzez poprawę ich funkcjonowania oraz ich aktywizację społeczno-zawodową.

Uczestnicy projektu w ramach aktywnej integracji będą mogli skorzystać ze wsparcia o charakterze:
• edukacyjnym tj. kursy, szkolenia dostosowywane do potrzeb lokalnego rynku pracy, np. kurs operatora wózków widłowych, spawacza metodą TIG/MAG, operatora maszyn czyszczących, florystki, kurs komputerowy, kurs stylizacji paznokci itp.
• zawodowym w szczególności spotkań z doradcą zawodowym,
• społecznym w tym treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
• zdrowotnym np. psychoterapia,
• środowiskowym w formie spotkań edukacyjnych i imprez o charakterze środowiskowym.

Udział w działaniach projektowych umożliwi uczestnikom:
• podniesienie samooceny, poczucia własnej wartości i mobilizację do pozytywnych zmian,
• zwiększenie szansy powrotu na rynek pracy poprzez podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
• dostęp do aktywnych form integracji społecznej,
• pomoc w odbudowaniu relacji społecznych i powrót do aktywnego życia.

Wartość projektu: 304 153,85 zł
Dofinansowanie z UE: 258 530,77 zł

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com