ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Bobrowniki oraz innym osobom w uzasadnionych przypadkach w 2018 roku”

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach na podstawie z art. 48 i art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej t. j. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z póżn. zm.) oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz.U. z 2017 r., poz. 953 z późn. zm.).

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lipca 2018 roku o godz. 12,00.

 

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Henryka Malczewska

 

 

Zapytanie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com