ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

 

 

 

DODATEK ENERGETYCZNY – tylko dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy


Od dnia 01 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego świadczenia tj. dodatku energetycznego, wprowadzonego ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r. Poz. 984).

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki:
1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn.zm.),
2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
3) zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego jest zryczałtowana i zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w okresie od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. wynosi:
1) dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 11,09 zł/miesiąc;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,40 zł/miesiąc;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,48 zł/ miesięc.

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek osoby zainteresowanej w drodze decyzji administracyjnej.
Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego przyjmowane są w:
Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach z siedzibą w Dobieszowicach, ul. Kościuszki 25c

Do wniosku należy dołączyć:
- umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

DECYZJA W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz.U. z 2014r. poz. 224)

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:
1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
2. na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/ 287-78-63

 

Pdf Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego s.1.pdf

Pdf Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego s.2.pdf

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com