ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

kdr

Na podstawie obowiązującej od 2015r. Ustawy o Karcie Dużej Rodziny informujemy, że nowe wnioski są wydawane i przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach z siedzibą w Dobieszowicach, ul. Kościuszki 25c.

 

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, rodzicom zastępczym, prowadzącym rodzinny dom dziecka, a także ich małżonkom mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
- w wieku do ukończenia 18 lat
- w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Karta Dużej Rodziny przysługuje bez względu na dochody rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług oraz innych form działalności. Aktualny wykaz oferowanych zniżek dostępny na stronie: www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny
Wniosek o przyznanie Karty może złożyć w imieniu rodziny członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
Składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty a w szczególności:
- w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.
- w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
- w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
- w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej,
- w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – prawomocne postanowienie sądu,
- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

1. KDR tradycyjna - informacja:
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/
2. Elektroniczna KDR – Informacja:
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/
3. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/jak-zalozyc-karte/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku/
4. Wnioski do pobrania o przyznanie Karty Dużej Rodziny:
https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/
5. Przepisy prawne KDR - Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, Rozporządzenia i Oświadczenie:
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/prawo/
6. Informacje dodatkowe: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com