ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej Bobrowniki w Dobieszowicach ul. Kościuszki 25 c w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

Dodatkowe materiały:

PdfNiebieskie Karty- procedura.pdf

PdfRegulamin Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf

PdfZałącznik do Niebieskiej Karty

doc file

WYKAZ LOKALNYCH PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH POMOCY OFIAROM PRZEMOCY

 

doc file

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

 

 

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com