Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego - ROPS, uruchomił punkt obsługi prawnej i poradnictwa dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli z terenu Ukrainy z powodu ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Projekt „Razem z nami”
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice
tel: 32 730 68 76

Регіональний центр соціальної політики Сілезького воєводства - ROPS,
відкрив центр юридичних послуг та консультацій для громадян України, які
покинули територію України через напад Російської Федерації на територію
України.

Проект "Разом з нами"
Регіональний центр соціальної політики Сілезького воєводства
вул. Моделярскa 10, 40-142 Катовіцe
тел.: 32 730 68 76

 

ZAŁĄCZNIK:

PUNKT_UKR