Wszelkie niezbędne informacje otrzymasz pod numerem telefonu Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych: + 48 32 287 78 63 w.22 lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. Druki wniosków o świadczenia rodzinne: 

Druki do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

SR1(1) - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 

SR-1Z - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (załącznik)

ZSR05 - oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

ZSR 07 - oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

ZSR-08 - oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

ZSR-10 - oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

ZSR-12 - oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
 
Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
 
Druk zaświadczenia o dochodzie uzyskanym z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano zatrudnienie – dla osób zgłaszających dochód uzyskany po roku bazowym 

Druki do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

SR-3_v6a - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

ZSR-10 - oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Druki do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

SR-5(5) - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

ZSR-10 - oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Druk do  jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - program "za życiem"

Wniosek Za życiem

Druki do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

SR-2(2) - wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

SR-2Z - wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (załącznik) dotyczy rodzin powyżej 6 osób w składzie rodziny 

ZSR05(05) - oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

ZSR 07 - oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

Druk zaświadczenia o dochodzie uzyskanym z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano zatrudnienie – dla osób zgłaszających dochód uzyskany po roku bazowym 

Druki do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

SR-4(4) - wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

SR-4Z - wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (załącznik) dotyczy rodzin powyżej 6 osób w składzie rodziny

ZSR05(05) - oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

ZSR 07 - oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

ZSR-10 - oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Druki do ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego

SR-7(7) - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

II. Druki do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

FA-1(1) - wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

FA-1Z - wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (załącznik) dotyczy rodzin powyżej 6 osób w składzie rodziny

ZFA-03(03) - oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

ZFA-05 - oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

Druk zaświadczenia o dochodzie uzyskanym z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano zatrudnienie – dla osób zgłaszających dochód uzyskany po roku bazowym

III. Druki - Karta Dużej Rodziny

DSR - Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (ZKDR-03)

DSR - Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (ZKDR-02)

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej (ZKDR-01)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

IV. Druki - Dodatek mieszkaniowy

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Oświadczenie o wysokości alimentów

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego

Zaświadczenie o zarobkach wydane dla potrzeb dodatku mieszkaniowego

Oświadczenie złożone dla potrzeb dodatku mieszkaniowego