Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach w sierpniu br. przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze 500+:

  • poniedziałek od 7:00 do 16:00
  • wtorek od 7:00 do 15:00
  • środa od 7:00 do 15:00
  • czwartek od 7:00 do 15:00
  • piątek nie przyjmujemy interesantów

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dobieszowice, ul.Kościuszki 25c, pok 2 lub można wysłać na adres ośrodka lub drogą elektroniczną za pomocą platformy elektronicznej Empatia jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP, za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS oraz banki krajowe świadczące usługi elektroniczne. 

Wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej :
http://www.ops.bobrowniki.pl oraz http://www.bobrowniki.pl
Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mrpips.gov.pl

Wniosek

Załącznik