Program Czyste Powietrze - wydawanie zaświadczeń.

Jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie, do wniosku o podwyższony poziom  dofinansowania z programu Czyste Powietrze konieczne jest dołączenie zaświadczenia, które potwierdzi wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.

Zaświadczenia dla osób mających miejsce zamieszkania w Gminie Bobrowniki wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c, Dobieszowice
42-584 w pokoju nr 4.

Zachęcamy beneficjentów programu Czyste Powietrze do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia za pośrednictwem portalu ePuap (serwis zewnętrzny) z wykorzystaniem dedykowanego formularza (dołącz pobrany i wypełniony formularz wniosku lub skan wniosku i podpisz pismo Profilem Zaufanym (serwis zewnętrzny).

W przypadku elektronicznego złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, dokument zostanie wydany w formie elektronicznej i przesłany na konto ePuap, o ile wnioskodawca nie wskaże innej formy odbioru dokumentu.

Procedura postępowania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość przeciętnego dochodu na członka gospodarstwa domowego.

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych od 1 sierpnia 2023 roku podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022. Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny):

  1. Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku 2022, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku).
  2. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2022 (oświadczenie stanowi integralną część wniosku).

Ważne!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrownikach, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Dochód podlegający odliczeniu:

Alimenty świadczone na rzecz innych osób w danym roku kalendarzowym należy potwierdzić w pkt.  4.1 wniosku o żądaniu wydania zaświadczenia.

Uwaga! Zaświadczenie z OPS nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowych informacji udziela:

  • w sprawie wydania zaświadczenia - Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach pod nr tel. 32 287 78 63 w. 22
  • w sprawie warunków skorzystania z dofinansowania oraz wypełnienia wniosku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  pod nr tel. 32 60 32 252 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Podstawa prawna:

Prawo ochrony środowiska art.411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001