W ramach projektu pn. „Bobrownicki Nawigator Seniora - utworzenie CUS w gminie Bobrowniki" o nr RPSL.09.02.04-24-0616/18-010-01 Beneficjent zapewnia trwałość rezultatu w zakresie:

  • Liczby wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu  - 25 miejsc
  • Liczby utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 25 miejsc.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach realizuje projekt „Bobrownicki Nawigator Seniora – utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki”

Projekt „Bobrownicki Nawigator Seniora – utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki’ skierowany jest do mieszkańców gminy Bobrowniki poprzez utworzenie Klubu Seniora, gdzie osoby starsze spędzać mogą ciekawie i aktywnie czas wolny. Celem jest aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna seniorów o m.in. poradnictwo, edukację zdrowotną, działania wpływające na kondycję fizyczna i psychiczną , integrację międzypokoleniową, działania profilaktyczne i wspierające rozwój osobowy oraz poznawczy osób starszych. Projekt zakłada podejmowanie kompleksowych działań aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym. Będzie realizowany w okresie od 1.11.2019 roku przez 12 miesięcy. 

W związku sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID – 19 projekt zostaje wydłużony do 29 września 2021r. Działania projektowe będą skoncentrowane na terenie Gminy Bobrowniki – Amfiteatr ul. Modrzewiowa 1,42-584 Rogoźnik.

Wartość projektu: 408 012,50 zł – koszty kwalifikowalne
Dofinansowanie z UE: 346 810,62 - 85%