Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje że wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobieszowicach, ul. Kościuszki 25 c, I piętro w okresie:

  • od 01 września 2023 r. do 15 września 2023 r. w przypadku uczniów
  • od 01 września 2023 r. do 15 października 2023 r. w przypadku słuchaczy kolegiów np. językowych, nauczycielskich

w dniach:

  • poniedziałek w godzinach od 7 00 – 16 00
  • wtorek – czwartek w godzinach od 7 00 – 15 00
  • piątek w godzinach od 7 00 – 14 00

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego [format PDF - dokument niedostosowany do WCAG]

Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia [format PDF - dokument niedostosowany do WCAG]

Oświadczenie dla potrzeb stypendium [format PDF - dokument niedostosowany do WCAG]

Klauzula informacyjna RODO [format PDF - dokument niedostosowany do WCAG]