Termin składania ofert upływa w dniu 24   listopada 2023 roku o godz. 12,00.