O G Ł O S Z E N I E - w dniu 19 grudnia 2023 r. (wtorek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach będzie przyjmował interesantów w godzinach od 7:00 – do 11:30.
Po godz. 11:30 w pilnych sprawach proszę dzwonić pod nr 502 097 819.

Zatwierdzam:
KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Jarosław Wołczyk