Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym zostało wprowadzone nowe świadczenie skierowane bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Aby ustalić prawo do świadczenia wspierającego należy:

  1. Ustalić poziom potrzeby wsparcia,

  2. Złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego wraz z wydaną decyzją ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydanej przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Więcej informacji

Krok 1 - Ustal poziom potrzeby wsparcia

Złóż wniosek o wydanie decyzji w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia  wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem oraz kopią dokumentu poświadczającego stopień niepełnosprawności do Śląskiego Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wniosek z załącznikami możesz złożyć:

  • pocztą tradycyjną na adres Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach, ul. Powstańców 41A, 40-024 Katowice

  • osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Powstańców 41A w Katowicach,

  • elektronicznie przez portal Emp@tia (serwis zewnętrzny)

  • za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który przekaże wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Szczegółowych informacji na temat zasad ustalania poziomu potrzeby wsparcia udziela WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KATOWICACH.

Krok 2 – złóż wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego wraz z wydaną decyzją ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wniosek będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

złóż wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego wraz z wydaną decyzją ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wniosek będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

- Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (serwis zewnętrzny)

- portal Emp@tia (serwis zewnętrzny)

- lub bankowość elektroniczną.

Szczegółowych informacji na temat zasad otrzymania świadczenia wspierającego udziela ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.