Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 można składać:

  • od dnia 1 lipca 2024 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/,

  • od dnia 1 sierpnia 2024 r. – w formie tradycyjnej – papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach z siedziba w Dobieszowicach, ul. Kościuszki 25c.

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku.  Szczegółowe informacje na temat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składania wniosków oraz wymaganych dokumentów, można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - pok. nr 4, pod numerem telefonu 32 287-78-63 wew. 22, lub w zakładce Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny.